DFBA EN EXTO

VIA DE EXTO WEBSITE WWW.DFBA.EXTO.NL VIND U KUNSTENAARS DIE ZOWEL EXTO LID ALS DFBA LID ZIJN.

DEZE LEDEN VINDEN HET BELANGRIJK DAT ER  NA HUN BI√čNNALE OOK NOG SAMENWERKING EN DIALOOG IS.

DIT KOMT TOT UITDRUKKING IN GEZAMELIJKE EXPOSITIES EN ANDERE ACTIVITEITEN IN BINNEN EN BUITENLAND.

GEZAMELIJK ZICHTBAAR ZIJN OP INTERNET EN ACTIVITEITEN ONTWIKKELEN.

AANMELDING VIA DEZE WEBSITE IS MOGELIJK.

CONTACTPERSOON DFBA-EXTO