dinsdag, mei 26, 2009

 

Een blik terug in de tijd

 

Op 11 oktober 2007 krijgt Betty Jonker een mailtje van Sietze Groenewold uit Scherpenzeel, Friesland (nu woonachtig in Zweden) waarin hij vertelt dat hij een uitnodiging voor de Biennale Florence heeft gehad. Via e-mail houden zij contact en langzamerhand ontstaat het plan om een Nederlandse club van Biennalegangers op te richten.

Sietze meldt op een gegeven moment dat Frank Dammers uit Zwolle ook meedoet.

Enthousiast beginnen ze op internet te zoeken naar kunstenaars die ook voor de Biennale zijn uitgenodigd. Sietze schrijft Arte Studio in Florence aan voor een lijst met Nederlandse kunstenaars. Daar wordt pas na maanden op gereageerd.

 

Het initiatief om een groep op te richten wordt met enthousiasme ontvangen en er sluiten zich steeds meer kunstenaars bij hen aan.

 

Op 21 januari 2007 zijn er al 16 Biennalegangers gelocaliseerd. Het is  zinvol om op zeer korte termijn een bijeenkomst te organiseren. Ze beleggen op zaterdag 3 februari 2008 een eerste bijeenkomst in Amersfoort bij Tulip Inn dat bereid is hen te sponsoren in de vorm van een  gratis vergaderzaal en een voordelige, uitgebreide lunch.

 

Tijdens de eerste bijeenkomst in Amersfoort worden er meteen spijkers met koppen geslagen:

 

Logo en naam

Op deze bijeenkomst wordt het e.e.a. geÔnventariseerd en gesproken over een naam en logo passend bij de groep.

Betty Jonker ontwikkelt het logo.

 

Website

Het is belangrijk dat er een website komt.

PJ Bruyniks en Duöan Badovinac ontwikkelen de website www.dfba.nl <http://www.dfba.nl>. Deze wordt na 2007 geheel gerestiled.

 

Exposities

Er wordt een werkgroep exposities samengesteld. Deze gaat op zoek naar locaties in Nederland waar we een groepsexpositie kunnen houden.

Na het bezoeken van vele locaties blijkt dit ook erg moeilijk omdat de meeste locaties al het hele jaar volgeboekt zijn en waar kun je met een grote groep kunstenaars terecht?

 

Sponsoring

De werkgroep sponsoring gaat zich bezighouden met subsidies.

Dit blijkt in de praktijk erg moeilijk en bijna niet te realiseren. Er zijn ook kunstenaars die proberen voor zichzelf subsidies te krijgen en dat lukt ook een aantal.

Er zijn veel leden die zich inzetten om subsidies voor o.m. expoís etc. te krijgen.

 

Deelnemers

De dFBa krijgt enorm veel e-mails over deelname en informatie over de organisatie in Florence en wordt eigenlijk een beetje slachtoffer van zijn eigen succes. Om het vele e-mailverkeer over van alles en nog wat rondom de Florence Biennale een beetje in te dammen, besluit de dFBa om alleen mensen bij de groep toe te laten die kunnen aantonen dat ze ook daadwerkelijk naar Florence gaan.

 

Per 1 mei later besluit de dFBa tot een ledenstop. Er zijn uiteindelijk 27 deelnemende kunstenaars. In Florence blijkt echter dat er veel meer Nederlandse kunstenaars zijn, maar liefst 2 x zoveel als in 2005!

Niet iedereen blijkt achteraf blij te zijn met de ledenstop. Ook zijn er kunstenaars die niet toegelaten werden bij de dFBa en wel naar de Biennale gaan, die niet te spreken zijn over de gang van zaken.

Maar ja, de dFBa is geen professionele organisatie met secretaresses etc. en alle werk is ďLiefdedienst oud papierĒ De hele organisatie van de dFBa is afhankelijk van vrijwilligerswerk.

 

Bestuur

Het dFBa bestuur wordt samengesteld met Sietze Groenewold als voorzitter, Frank Dammers, verantwoordelijk voor de subsidies en Betty Jonker zorgt voor de PR,

Bikkel geeft zich op als penningmeester.

Later zal dit bestuur door verhuizing van Sietze Groenewold en terugtrekking van Frank Dammers van samenstelling veranderen. PJ Bruyniks wordt de nieuwe voorzitter en Ed Reininga en Raymond van Aalst bestuurslid.

 

Transport

Het transport wordt door verschillende mensen gerelgeld. Er zijn kunstenars die hun werk zelf meenemen naar Italie of het laten verzenden door een transporteur. PJ Bruyniks coŲrdineert het transport en regelt kisten voor de werken.

 

De dFBa wil zich onderscheiden door professionele presentaties in Nederland en ItaliŽ.

en door het houden van exposities voorafgaande aan en na de Florence BiŽnnale.

 

Exposities

De eerste expositie van de dutch Florence BiŽnnale artists, kortweg dFBa- gaat op zaterdag 1 september om 14.00 uur in Emmen van start bij Galerie Spiegelbeeld in Emmen.

De ambassadeur van ItaliŽ Zijne Excellentie S.E. Gaetano Cortese luistert de opening op.

Eveneens aanwezig zijn: uit ItaliŽ de heer Vito Abba, PR functionaris internationale betrekkingen van de Florence BiŽnnale;

De Gemeente Emmen wordt vertegenwoordigd door de Wethouder Kunst en Cultuur mevrouw M.H. Thalens-Kolker.

 

Naast de expositie in Emmen exposeert de dFBa ook van 27 september tot en met 10 oktober 2007 bij Galerie Vonkel in Den Haag en van 15 september tot en met 15 december 2007 in COOPvaert in Rotterdam.

 

Catalogus

Door IM VormCommunicatie uit Den Haag wordt een speciale dFBa Catalogus ontwikkeld waarvoor Prof. Dr. Rick van der Ploeg, oud-staatssecretaris Cultuur en Media, tegenwoordig woonachtig en werkzaam in Florence (hoogleraar European University Institute) het voorwoord heeft geschreven.

 

Tot slot exposeert de dFBa van 1 tot 9 December 2007samen met bijna 850 kunstenaars (waarvan 84 uit Nederland) uit ca. 72 landen in Florence, Italie.

 

Op de laatste dag van de Florence Biennale ontvangt Betty Jonker een Award uit handen van President Piero Celoni.

De Award wordt toegekend voor de wereldwijde promotie die de dFBa voor de Florence BiŽnnale gemaakt heeft.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

        BACK TO HOMEPAGE