Enthousiast beginnen ze op internet te zoeken naar kunstenaars die ook voor de Biennale zijn uitgenodigd.

Sietze schrijft Arte Studio in Florence aan voor een lijst met Nederlandse kunstenaars. Daar wordt pas na maanden op gereageerd.

Op 21 januari 2007 zijn er al 16 Biennalegangers gelocaliseerd. Het is  zinvol om op zeer korte termijn een bijeenkomst te organiseren.

Ze beleggen op zaterdag 3 februari 2008 een eerste bijeenkomst in Amersfoort bij Tulip Inn dat bereid is hen te

sponsoren in de vorm van een  gratis vergaderzaal en een voordelige, uitgebreide lunch.

Er wordt een werkgroep exposities samengesteld. Deze gaat op zoek naar locaties in Nederland waar we een groepsexpositie kunnen houden.

Na het bezoeken van vele locaties blijkt dit ook erg moeilijk omdat de meeste locaties al het hele jaar volgeboekt zijn en waar kun je met een grote groep kunstenaars terecht?

Dit blijkt in de praktijk erg moeilijk en bijna niet te realiseren. Er zijn ook kunstenaars die proberen voor zichzelf subsidies te krijgen en dat lukt ook een aantal.

Per 1 mei later besluit de dFBa tot een ledenstop. Er zijn uiteindelijk 27 deelnemende kunstenaars.

In Florence blijkt echter dat er veel meer Nederlandse kunstenaars zijn, maar liefst 2 x zoveel als in 2005!

Niet iedereen blijkt achteraf blij te zijn met de ledenstop. Ook zijn er kunstenaars die niet toegelaten werden bij de dFBa

en wel naar de Biennale gaan, die niet te spreken zijn over de gang van zaken.

Maar ja, de dFBa is geen professionele organisatie met secretaresses etc. en alle werk is “Liefdedienst oud papier”

De hele organisatie van de dFBa is afhankelijk van vrijwilligerswerk.

Het dFBa bestuur wordt samengesteld met Sietze Groenewold als voorzitter, Frank Dammers,

verantwoordelijk voor de subsidies en Betty Jonker zorgt voor de PR,

Later zal dit bestuur door verhuizing van Sietze Groenewold en terugtrekking van Frank Dammers van samenstelling veranderen

. PJ Bruyniks wordt de nieuwe voorzitter en Ed Reininga en Raymond van Aalst bestuurslid.

Het transport wordt door verschillende mensen gerelgeld. Er zijn kunstenars die hun werk zelf meenemen naar Italie of het laten

verzenden door een transporteur. PJ Bruyniks coördineert het transport en regelt kisten voor de werken.

De eerste expositie van de dutch Florence Biënnale artists, kortweg dFBa- gaat

op zaterdag 1 september om 14.00 uur in Emmen van start bij Galerie Spiegelbeeld in Emmen.

Naast de expositie in Emmen exposeert de dFBa ook van 27 september tot en met 10 oktober 2007 bij

Galerie Vonkel in Den Haag en van 15 september tot en met 15 december 2007 in COOPvaert in Rotterdam.

Door IM VormCommunicatie uit Den Haag wordt een speciale dFBaCatalogus ontwikkeld waarvoor

Prof. Dr. Rick van der Ploeg, oud-staatssecretaris Cultuur en Media,

tegenwoordig woonachtig en werkzaam in Florence (hoogleraar European University Institute) het voorwoord heeft geschreven.

Tot slot exposeert de dFBa van 1 tot 9 December 2007samen met bijna 850 kunstenaars (waarvan 84 uit Nederland) uit ca. 72 landen in Florence, Italie.

dinsdag, mei 26, 2009

Een blik terug in de tijd

Sietze meldt op een gegeven moment dat Frank Dammers uit Zwolle ook meedoet.

Het initiatief om een groep op te richten wordt met enthousiasme ontvangen en er sluiten zich steeds meer kunstenaars bij hen aan.

Tijdens de eerste bijeenkomst in Amersfoort worden er meteen spijkers met koppen geslagen:

Op deze bijeenkomst wordt het e.e.a. geïnventariseerd en gesproken over een naam en logo passend bij de groep.

Logo en naam

Betty Jonker ontwikkelt het logo.

Website

Het is belangrijk dat er een website komt.

PJ Bruyniks en Dušan Badovinac ontwikkelen de website www.dfba.nl<http://www.dfba.nl>. Deze wordt na 2007 geheel gerestiled.

Exposities

Sponsoring

De werkgroep sponsoring gaat zich bezighouden met subsidies.

Er zijn veel leden die zich inzetten om subsidies voor o.m. expo’s etc. te krijgen.

Deelnemers

Bestuur

Bikkel geeft zich op als penningmeester.

Transport

De dFBa wil zich onderscheiden door professionele presentaties in Nederland en Italië.

en door het houden van exposities voorafgaande aan en na de Florence Biënnale.

Exposities

De ambassadeur van Italië Zijne Excellentie S.E. Gaetano Cortese luistert de opening op.

Eveneens aanwezig zijn: uit Italië de heer Vito Abba, PR functionaris internationale betrekkingen van de Florence Biënnale;

De Gemeente Emmen wordt vertegenwoordigddoor de Wethouder Kunst en Cultuur mevrouw M.H. Thalens-Kolker.

Catalogus

Op de laatste dag van de Florence Biennale ontvangt Betty Jonker een Award uit handen van President Piero Celoni.

De Award wordt toegekend voor de wereldwijde promotie die de dFBa voor de Florence Biënnale gemaakt heeft.

___________________________________________________________________________________________________________________________

        BACK TO HOMEPAGE